retina-hmc-projects-header-logo

STIPENDIJE ZA SREDNJOŠKOLCE
ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

London Bridge

u saradnji sa

Headmasters`& Headmistresses` Conference – HMC
(Velika Britanija)

raspisuju

K O N K U R S
za izbor

osme generacije stipendista

Program je namijenjen učenicima drugog razreda srednjih škola koji su komunikativni, kreativni, spremni za nove izazove i prihvatanje posebnosti drugih kultura.

I Partneri u programu

Program provodi London Bridge u saradnji sa The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) iz Velike Britanije.

II Opis stipendije – HMC

  1. Stipendija obuhvata školarinu (full scholarship) za treći i četvrti razred srednje škole u jednoj od najprestižnijih privatnih srednjih škola u Britaniji.
  2. Osim školarine, stipendija pokriva troškove smještaja, ishrane i udžbenika.
  3. Učenik koji dobije punu stipendiju uplatiće iznos od £1,250 za administrativne troškove HMC-a, a od koje sume dobija £300 za džeparac kao i pokrivanje troškova tokom raspusta koje organizuje HMC.
  4. Stipendisti snose troškove avio karata na relaciji Podgorica – London – Podgorica.
  5. Za punu stipendiju u sklopu HMC programa mogu se kvalifiikovati samo učenici i učenice onih roditelja kojima zajednički godišnji neto dohodak u finansijskoj 2016/17 godini nije veći od £30,000.00.
  6. Učenici i učenice onih roditelja kojima je zajednički godišnji neto dohodak u 2016/17.godini veći od £30,000.00 mogu konkurisati za reduciranu stipendiju (Reduced scholarship, 70-80% pokrivenih troškova ). Tačan iznos dijela školarine koju će pokrivati roditelji stipendiste određuje se na osnovu dokumentacije o primanjima koja će se dostaviti London Bridge-u na uvid.

III Opšti uslovi

7. Na konkurs se mogu prijaviti učenice i učenici:

a. četvorogodišnjih srednjih škola u Crnoj Gori,
b. koji u školskoj 2017/2018. godini pohađaju prvi put drugi razred,
c. koji su odlični učenici,
d. koji vladaju engleskim jezikom ( B1-B2 po CEF),
e. koji u septembru 2017. godine imaju izmedju 15-16,5 godina,
f. koji su državljani Crne Gore.

IV Prijava na konkurs

8. Na konkurs se mogu prijaviti učenici i učenice koji ispunjavaju opšte uslove navedene ovim konkursom uz obavezno popunjavanje Registration form (attached – 1 page only) i poslati na:

englishforall@londonbridge.me

najkasnije do 10. novembra 2017. godine do 15.00h

Spisak prijavljenih učenika biće objavljen na web sajt London Bridge-a odmah nakon isteka roka prijavljivanja.
Test iz engleskog jezika će se obaviti 18. i 19.novembra 2017.godine u amfiteatru Ekonomskog Fakulteta u Podgorici.

Na dan testiranja učenici moraju imati sa sobom lični dokumenat sa fotografijom i potvrdu o uplati od €35 za administrativne troškove organizatora HMC stipendija u Crnoj Gori na ž.r. London Bridge-a CKB 510-24051-55

V Intervju

London Bridge će zajedno sa predstavnicima HMC Projects organizovati intervju početkom februara 2018. godine (tačan datum će naknadno biti objavljen) u prostorijama Filoloskog Fakulteta u Podgorici, a učenici će biti obavješteni koliko su bili uspješni i ko su dobitnici punih i reduciranih stipendija krajem februara/ početkom marta 2018. godine.